Wählen Sie die Sprache aus, in der die Website angezeigt werden soll.
Select the language in which you want the website to be displayed.
Choisissez la langue dans laquelle le site web doit être affiché.
Selecteer de taal waarin de website moet worden weergegeven.
AUSWÄHLENSelectSélectionnerSelecteer
 
 
crops

Duurzaamheid

Geen economie zonder ecologie

Trouw aan deze houding concentreert next125 zich op het idee van natuur en ecologisch evenwicht binnen de gehele productie- en toeleveringsketen. Als natuur- en milieubewuste fabrikant is next125 zeer begaan met het terugdringen van de CO2-uitstoot.

 

Klimaatneutraal bedrijf

climate neutral certification

De CO2-balans van een bedrijf, de zogenaamde 'carbon footprint' (CO2-voetafdruk), vormt de basis voor een klimaatneutrale meubelproducent. Om te worden onderscheiden als klimaatneutrale meubelproducent is men veprlicht om jaarlijks zijn 'voetafdruk' te berekenen op basis van 3 criteria. Deze wordt samengesteld uit de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen. De compensatie van de berekende CO2-balans geschiedt door het kopen (stilleggen) van hoogwaardige internationale klimaatbeschermingscertificaten, die voldoen aan de Gold Standard, de VCS Standard of het Clean Development Mechanism. Omdat Schüller alle CO2-emissies van de 3 criteria heeft geneutraliseerd, werd het bedrijf onderscheiden met het hoogste niveau van 'klimaatneutrale meubelproducent'. 

Ciculair duurzaam meubilair

Ons bedrijf is op 08/09 juli 2024 voor het eerst gecontroleerd en gecertificeerd voor het nieuwe RAL-keurmerk RAL-GZ 436 'Meubels - circulair duurzaam'. De Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) heeft het nieuwe keurmerk ontwikkeld en samen met RAL (Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) op de markt gebracht. De beoordelings- en testcriteria stellen eisen aan de kwaliteit en duurzaamheid van het meubilair en aan energie, atmosfeer en binnenlucht. Voor meubilair dat het RAL-keurmerk voor circulair duurzaam meubilair draagt, is de naleving van milieueisen in de hele toeleveringsketen gewaarborgd. Ook de omgang met giftige en gevaarlijke stoffen en het bijbehorende risicobeheer is voor dit meubilair geregeld.

 

PEFC

Dat onze onderneming is onderscheiden met het PEFC-logo is een teken van onze inzet voor het milieu en de verantwoordelijke omgang met de onmisbare grondstof hout. PEFC staat voor ‚Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes‘. Het verleende PEFC-label bevestigt aantoonbaar, dat de gebruikte houtsoorten afkomstig zijn uit bosbouwgebieden die ecologisch, economisch en sociaal duurzaam beheerd worden en uit gecontroleerde bronnen stammen. De regelmatige bewijsplicht zorgt ervoor dat er permanent aan de eisen van de PEFC-Chain Of Custody wordt voldaan.

Warmteopwekking door
resthoutbenutting

„Waar gehakt wordt, vallen spaanders“ aldus het spreekwoord. En zo is het ook in de keukenproductie – want hier ontstaan letterlijk nogal wat spaanders. Wat ligt dan meer voor de hand, dan om hieruit energie in plaats van afval te maken. Zo genereren wij met de thermisch gereinigde verbranding van ons resthout de verwarmingsenergie voor de hele onderneming. Dat is ecologisch en economisch een goede stap richting toekomst.

Milieuvriendelijk onderweg   

Van Duitsland naar Frankrijk, Spanje, Engeland, Benelux en verder ... Wie, zoals wij, honderd duizenden kilometers in heel Europa aflegt, draagt een bepaalde verantwoordelijkheid. Om aan deze verantwoordelijk heidte kunnen voldoen, investeert Schüller al jarenlang in een steeds milieuvriendelijker en brandstofbesparend wagenpark van momenteel 63 vrachtwagens. Zo is voor ons de Euro 6 norm onze bijdrage aan minder luchtvervuiling. Nu en in de toekomst.

Schoon verpakt

Wij hebben met een recyclingbedrijf een afvalverwijderingscontract afgesloten, waardoor gewaarborgd wordt, dat verpakkingen gerecycled worden en dat aan alle eisen van de verpakkingsverordening wordt voldaan. Hierdoor wordt gegarandeerd dat alle verpakkingsmaterialen milieuvriendelijk geproduceerd en verwijderd worden.

modern design kitchen

Dealer zoeken

De directe weg naar next125 dealers bij u in de buurt.

Küchenkatalog

Catalogus

Helder keukendesign: inspiratie en informatie op 156 pagina's.

Dealer zoeken Contact
Taal
PersExtranet
Dealer zoeken Contact
Taal
PersExtranet