Wählen Sie die Sprache aus, in der die Website angezeigt werden soll.
Select the language in which you want the website to be displayed.
Choisissez la langue dans laquelle le site web doit être affiché.
Selecteer de taal waarin de website moet worden weergegeven.
AUSWÄHLENSelectSélectionnerSelecteer
Tisch
 

Ombudsman (vertrouwenspersoon) bij Schüller Möbelwerk KG

Schüller Möbelwerk KG heeft door de aanstelling van een advocaat die fungeert als ombudsman (vertrouwenspersoon) een klokkenluiderssyteem geïntroduceerd en geeft daarmee een duidelijk signaal af op het gebied van transparantie en een verantwoordelijke bedrijfscultuur. De ombudsman is de aangewezen contactpersoon voor alle medewerkers, zakelijke relaties en externe personen die vertrouwelijk een strafbaar feit of

  • de verdenking van een strafbaar feit (bijvoorbeeld corruptie of fraude),
  • een onrechtmatigheid (bijvoorbeeld overtreding van het kartelrecht) of
  • een schending van het Europees recht of van normen die dienen ter uitvoering van wettelijke EU-voorschriften (bijvoorbeeld schending van de Algemene verordening gegevensbescherming of van voorschriften inzake productveiligheid)

willen melden.

De verstrekte informatie wordt na onderzoek door de ombudsman doorgegeven aan Schüller Möbelwerk KG, waarbij er expliciet voor wordt gezorgd dat de identiteit van de klokkenluider vertrouwelijk blijft. De enige uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin opzettelijk of door grove nalatigheid onjuiste informatie over een schending is verstrekt. Daarom is het van belang dat de klokkenluider er op het moment van de melding van uitgaat dat zijn of haar melding juist is en dat de melding niet met kwade bedoelingen wordt ingediend. Als de klokkenluider niet zeker weet of er sprake is van een schending, blijft de vertrouwelijkheid van zijn of haar identiteit uiteraard gewaarborgd.

Contact opnemen

Er kan telefonisch, per mail of schriftelijk contact worden opgenomen met de ombudsman. Indien gewenst, is een persoonlijke afspraak ook mogelijk.

 

Advocaat Robert Buchmann
Oskar-von-Miller-Ring 34-36
80333 München, Duitsland
Telefoon +49 (0) 89 244 40 93-22
Fax +49 (0) 89 244 40 93-65
Mobiel +49 (0) 152 54 64 85 68

buchmann@sgp-legal.de