Gegevensbescherming

1. Privacyverklaring internetsite

Vriendelijk bedankt voor uw belangstelling voor onze website! De bescherming van uw privésfeer ligt ons na aan het hart. Onze website is dienovereenkomstig opgebouwd en laat de beslissing aan u over, welke persoonlijke gegevens wij van u krijgen en waarvoor wij die mogen verwerken of gebruiken. Wij nemen de geldende regels inzake gegevensbescherming in acht, in het bijzonder de Duitse privacywet (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), de Duitse telemediawet (Telemediengesetz (TMG)) en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze privcayverklaring informeren wij u over de manier, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. U kunt de privacyverklaring met de link onderaan iedere pagina op elk gewenst moment oproepen.

Open toegang tot de
website afgesloten gedeelte

U kunt de vrij toegankelijke gedeeltes van onze website altijd bezoeken zonder gegevens m.b.t. uw persoon te verstrekken of achter te laten. Bepaalde gedeeltes, zoals het 'Dealer login' zijn alleen bedoeld voor personen met autorisatie en zijn uitsluitend bereikbaar met de bijbehorende, persoonlijke inloggegevens.

Newsletter

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, erheben wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, sowie weitere Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte weiter.

 

Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Austragen"-Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gesperrt. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von drei Jahren (regelmäßige Verjährung) werden diese Daten gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden bleiben hiervon unberührt.  

 

An Mitglieder des Händlerbereichs versenden wir regelmäßig unseren Newsletter an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Sie können dem Erhalt unseres Newsletters jederzeit widersprechen, ohne dass Ihnen hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

 

Der Versand von Newslettern erfolgt durch die CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede. CleverReach ist ein Dienst, mit dem der Newsletterversand organisiert und analysiert werden kann. Die zwecks Newsletter-Bezug verwendeten Daten (z. B. E-Mail-Adresse) werden auf den Servern von CleverReach in Deutschland bzw. Irland gespeichert. Wir haben mit CleverReach eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung abgeschlossen.

Unsere mit CleverReach versandten Newsletter ermöglichen uns die Analyse des Verhaltens der Newsletterempfänger. Hierbei kann u. a analysiert werden, wie viele Empfänger die Newsletternachricht geöffnet haben und wie oft welcher Link im Newsletter angeklickt wurde. Mit Hilfe des sogenannten Conversion-Trackings kann außerdem analysiert werden, ob nach Anklicken des Links im Newsletter eine vorab definierte Aktion (z. B. Kauf eines Produkts auf unserer Website) erfolgt ist. Weitere Informationen zur Datenanalyse durch CleverReach-Newsletter erhalten Sie unter: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.   


Wenn Sie keine Analyse durch CleverReach wollen, müssen Sie dem Erhalt des Newsletters widersprechen. Hierfür stellen wir Ihnen in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.    
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters sowohl von unseren Servern als auch von den Servern von CleverReach gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt.   
Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von CleverReach unter: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.   

Verzamelen, verwerken en gebruiken van (persoonsgerelateerde)
gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt, wanneer u die actief en vrijwillig aan ons doorstuurt, bijv. door op een contactformulier de betreffende vakken in te vullen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verzamelen, verwerken of gebruiken wij uw persoonsgerelateerde gegevens van uw bezoek niet. Wij gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens in eerste instantie om orders en vragen te bewerken en om u toegang te verstrekken tot informatie of offertes. Hiertoe behoort bijv. het toesturen van onze catalogus en de contactbemiddeling met een dealer bij u in de buurt.

Cookies

Onze website maakt op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer geplaatst en door de browser opgeslagen worden. De door ons gebruike cookies zijn zogenaamde 'session'-cookies die na het bezoek aan de website automatisch worden gewist. Verder kunnen ook zogenaamde persistente cookies worden gebruikt, die na een ingestelde tijd worden gewist en niet aan het einde van een bezoek. Wij gebruiken persistente cookies alleen om het gedrag van bezoekers evenals bezoekersaantallen op onze website te kunnen analyseren. Cookies bevatten geen virussen en richten ook geen schade aan op uw computer.
Behalve eigen cookies worden ook sessie- en persistente cookies geplaatst door onze analysepartners. Wij gebruiken cookies van de volgende analysepartners:

 

Google Analytics: wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ('Google') met hoofdzetel in de VS voor het analyseren van het gebruik van onze website door bezoekers. Onder https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ beschrijft Google zelf hoe geregistreerde en verwerkte gegevens worden gebruikt.

Conform § 15 TMG heeft u het recht om ook voor de toekomst het opslaan van uw gegevens te weigeren. In dat geval worden alleen technisch noodzakelijke cookies geplaatst. U kunt het gebruik van cookies ook helemaal voorkomen, door in uw browser de betreffende instellingen aan te passen. Maar door het afwijzen van cookies zouden eventueel niet alle functies van onze website kunnen worden gebruikt. U kunt hier verklaren dat u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Onder de volgende links kunt u verklaren dat u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies door onze analysepartners: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

 

Verwendung von Google Analytics

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Mehr darüber, wie Google diese Daten nutzt finden Sie hier:  https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Google Analytics kommt nur zum Einsatz, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie unter dem Punkt „Cookies“ den Button „Cookie-Einstellungen“ betätigen und eine neue Auswahl speichern.

Die mit Google Analytics erhobenen Daten werden intern an unsere Marketingabteilung weitergegeben.

Gebruiken en doorgeven
van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend in het kader van dwingende nationale juridische voorschriften doorgegeven aan derden, maar nooit voor commerciële of niet commerciële doeleinden. Iets anders geldt alleen indien u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.

Gebruik van lettertypen

Voor een optimale weergave, worden op onze website lettertypen gebruikt, die worden geladen vanaf externe servers. Bij een bezoek aan onze website, laadt uw browser deze lettertypen rechtstreeks van de externe server. De providers zijn Google en Monotype Imaging. Meer informatie over het gebruik van persoonlijke informatie door Monotype Imaging vindt u in de Privacyverklaring onder https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy/.

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke informatie door Google vindt u in de Privacyverklaring onder https://policies.google.com/privacy.

Google Maps

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP-Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.  

Die Übertragung von Daten in die USA erfolgt auf Grundlage der Standardvertragsklauseln, die wir mit Google abgeschlossen haben.

Google Maps wird nur verwendet, wenn sie der Nutzung von Google Maps zustimmen. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Social Media Auftritte

Zur Erweiterung unserer Reichweite betreiben wir Auftritte auf verschiedenen Social Media Plattformen. Wenn Sie unseren Auftritt auf einer dieser Plattformen besuchen, verarbeitet der Betreiber der Plattform unter Umständen auch Ihre personenbezogenen Daten.

Plug-ins

Unser Internet-Auftritt verwendet Plug-ins von Facebook („Facebook-Plug-in“) und Pinterest („Pinterest-Plug-ins“). Diese Dienste werden von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) und der Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 91403, USA („Pinterest“) betrieben. Eine Übersicht über die Facebook-Plug-ins und deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

 

Eine Übersicht über die Pinterest-Plug-ins und deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

 

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern des jeweiligen Betreibers her. Der Inhalt des Plug-ins wird vom jeweiligen Betreiber direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung der Plug-ins erhält der jeweilige Betreiber die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil besitzen oder gerade nicht eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server in die USA übermittelt und dort gespeichert.

 

Sind Sie bei dem jeweiligen Betreiber eingeloggt, kann dieser den Besuch unserer Website Ihrem Profil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den -Plug-ins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“ – oder den „Pin it“-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server des jeweiligen Betreibers übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem in dem jeweiligen Sozialen Netzwerk veröffentlicht und dort Ihren Kontakten oder sonstigen Besuchern angezeigt.

 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php und
Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Profile

Facebook/Instagram
Wir verfügen über ein Profil bei Facebook und Instagram. Anbieter ist jeweils die Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

Wir haben mit Facebook eine Vereinbarung über eine gemeinsame Verantwortlichkeit bei der Verarbeitung von Daten (Controller Addendum) geschlossen. In dieser Vereinbarung wird festgelegt, für welche Datenverarbeitungsvorgänge wir bzw. Facebook verantwortlich ist, wenn Sie unsere Facebook- Fanpage besuchen. Facebook Ireland übernimmt die primäre Verantwortung gemäß DSGVO für die Verarbeitung von Insights-Daten.  Diese Vereinbarung können Sie unter folgendem Link einsehen: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum   

   

Sie können Ihre Werbeeinstellungen selbstständig in Ihrem Nutzer-Account anpassen. Klicken Sie hierzu auf folgenden Link und loggen Sie sich ein: https://www.facebook.com/settings?tab=ads   

   

Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/   

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Die zielgruppengerechte Gestaltung unserer Posts ist unser berechtigtes Interesse. Wir bekommen von Facebook aggregierte Daten, die nicht auf Einzelpersonen schließen lassen.

 

Houzz
Wir verfügen über ein Houzz Profil des Betreibers Houzz Inc., Delware, USA. Die Datenschutzhinweise von Houzz finden Sie unter https://www.houzz.de/privacyPolicy

 

Youtube
Wir nutzen einen Youtube Kanal des Betreibers Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Weitere Informationen zur offiziellen Datenschutz-Politik von YouTube erhalten Sie hier: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube  

 

Pinterest
Wir nutzen einen Pinterest Account des Betreibers Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 91403, USA („Pinterest“)

 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Pinterest, sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Pinterest unter https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

2. Privacyverklaring – rechtstreekse verzending van productmonsters, artikelen of andersoortige informationen

Als uw meubelzaak of keukenstudio ons gegevens over u ter beschikking heeft gesteld, zodat wij u productmonsters of andere artikelen of informatie kunnen toezenden, geldt de volgende informatie:

Wij nemen de geldende regels inzake gegevensbescherming in acht, in het bijzonder de Duitse privacywet (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), de Duitse telemediawet (Telemediengesetz (TMG)) en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze privcayverklaring informeren wij u over de manier, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. U kunt de privacyverklaring met de link onderaan iedere pagina op elk gewenst moment oproepen.

Verwerkingsspecifieke informatie

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

 

Schüller Möbelwerk KG

Rother Straße 1

91567 Herrieden

Duitsland

Bedrijfsleiders: Markus Schüller, Max Heller, Manfred Niederauer

Tel +49 (0) 98 25 83-0

Fax +49 (0) 98 25 83-1210

datenschutz@schueller.de

 

Contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming:

David Gabel
Webergasse 5

92431 Neunburg v.W.

Duitsland

david.gabel@audit27001.de

 

Categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden:

Naam, adres, reden van verzending, meubelzaak/keukenstudio/handelsonderneming

 

Bron van de persoonsgerelateerde gegevens:

Meubelzaak/keukenstudio/handelsonderneming als (mogelijke) verkoper van via de verwerkingsverantwoordelijke verkregen goederen

 

Doeleinden, waarvoor de persoonsgegevens verwerkt moeten worden:

Toezending (per post) van productmonsters, artikelen, informatie

 

Wettelijke basis voor de verwerking en – voor zover verwerking op basis van art. 6 lid 1 sub f) AVG wordt ondersteund – de gerechtvaardigde belangen:

Art. 6 lid 1 sub b) en/of f) AVG, voor de uitvoering van precontractuele of contractuele verplichtingen op grond van een geplande of gedane aanschaf van goederen met name keukens of keukenelementen, die door de verwerkingsverantwoordelijke geproduceerd of via de verantwoordelijke aangekocht worden.

 

Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens:

Meubelzaak/keukenstudio/handelsonderneming, belastingdienst en financiële instanties, voor zover rekeningsrelevant

 

Tijd dat de persoonsgegevens opgeslagen worden:

Wij wissen het voor de gewenste verzending benodigde gegevensrecord in de klantendatabase drie maanden na de verzending. De in het kader van de

belastingtechnische documentatieplicht   te bewaren gegevens wissen wij resp. vernietigen wij aan het einde van het 11e kalenderjaar na het leveren van de reclamatiediensten.

Noodzaak van gegevensverzameling

De beschikbaarstelling van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht, maar voor de uitvoering van de verzending noodzakelijk. Zonder deze gegevens kan door ons vanzelfsprekend geen rechtstreekse verzending plaatsvinden.

Ihre Rechte bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten

Bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten haben Sie verschiedene Rechte, über die wir Sie nachstehend informieren möchten. Einzelheiten zu Ihren Rechten finden Sie zudem in den Artikeln 15 bis 21 DSGVO sowie den §§ 32 bis 37 Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“).

Sie haben das Recht, über Ihre personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Sie können auch die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.

Darüber hinaus stehen Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Gegen Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit f) DSGVO können Sie Widerspruch einlegen, ebenso wie gegen eine evtl. Profilbildung nach Art. 21 DSGVO. Einwilligungen, die Sie erteilt haben, können Sie formlos und ohne Angabe von Gründen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sämtliche vorstehenden Rechte gemäß Art. 15 bis 21 DSGVO können Sie gegenüber dem Verantwortlichen formlos per E-Mail oder Post geltend machen.

Schüller Möbelwerk KG

Rother Straße 1

91567 Herrieden, Deutschland

Geschäftsführer: Markus Schüller, Max Heller, Manfred Niederauer

datenschutz@schueller.de

 

Sie haben auch das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig ist. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an unseren externen Datenschutzbeauftragten wenden:

David Gabel

Email: david.gabel(at)dsgvo-support.de

 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Datenschutzprozessen finden Sie unter https://www.dsgvo-support.de

3. Datenschutzerklärung für Facebook

Zwischen Facebook und uns besteht eine Vereinbarung als gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 26 DSGVO. Diese Vereinbarung können Sie unter folgendem Link aufrufen.
In dieser Vereinbarung ist geregelt, dass Facebook die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Seiten Insights vollumfänglich selbst übernimmt.

 

Name und Anschrift der Verantwortlichen:

 

Gemeinsam Verantwortliche für den Betrieb dieser Facebook Seite sind:

 

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

 

Den Datenschutzbeauftragten von Facebook erreichen Sie über folgendes Formular: www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

und

 

Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden

Deutschland

 

Geschäftsführer: Markus Schüller, Max Heller, Manfred Niederauer

 

Tel +49 (0) 98 25 83-0
Fax +49 (0) 98 25 83-121

info@schueller.de

 

Den externen Datenschutzbeauftragten der Schüller Möbelwerk KG erreichen Sie unter:

Email: david.gabel@dsgvo-support.de

 

Kategorien von Daten, Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

 

Bezüglich der Datenverarbeitung durch Facebook verweisen wir auf deren Datenschutzrichtlinie https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Im Folgenden erläutern wir Ihnen die Datenverarbeitungsvorgänge durch uns.

 

Statistische Daten

Über die sogenannten „Insights“ der Facebook Seite sind statistische Daten unterschiedlicher Kategorien für uns abrufbar. (https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights)

Diese Statistiken werden durch Facebook erzeugt und bereitgestellt. Auf die Erzeugung und Darstellung haben wir als Betreiber der Seite keinen Einfluss. Wir können diese Funktion nicht abstellen oder die Erzeugung und Verarbeitung der Daten nicht verhindern. Für einen wählbaren Zeitraum sowie jeweils für die Kategorien Fans, Abonnenten, erreichte Personen und interagierende Personen werden uns bezogen auf unsere Facebook Seite nachfolgende Daten durch Facebook bereitgestellt:

Gesamtanzahl von Seiten aufrufen, „Gefällt mir“ Angaben, Seitenaktivitäten, Beitragsinteraktionen, Reichweite, Videoansichten, Beitragsreichweite, Kommentaren, Geteilten Inhalten, Antworten, Anteil Männer und Frauen, Herkunft bezogen auf Land und Stadt, Sprache, Aufrufe und Klicks im Shop, Klicks auf Routenplaner, Klicks auf Telefonnummern. Ebenfalls werden auf diesem Wege Daten zu den mit unserer Facebook Seite verknüpften Facebook Gruppen bereitgestellt. Durch die ständige Entwicklung von Facebook verändert sich die Verfügbarkeit und die Aufbereitung der Daten, sodass wir für weitere Details dazu auf die bereits o.g. Datenschutzerklärung von Facebook verweisen.

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten basiert auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, unsere Beiträge und Aktivitäten auf unserer Facebook Seite für die Benutzer attraktiver zu machen. So nutzen wir z.B. die Verteilungen nach Alter und Geschlecht für eine angepasste Ansprache und die bevorzugten Besuchszeiten der Nutzer für eine zeitlich optimierte Planung unserer Beiträge. Informationen über die Art der verwendeten Endgeräte von Besuchern helfen uns dabei, die Beiträge optisch gestalterisch daran anzupassen.

 

Interaktionen mit unserem Account

Ferner ist es Ihnen möglich mit unserem Account zu interagieren. Sie können dies beispielsweise tun, indem Sie einen Beitrag mit „Gefällt mir“ markieren, diesen teilen oder kommentieren oder indem Sie uns direkt anschreiben.

 

Wenn Sie mit uns interagieren, kommt es in der Regel zwangsläufig zu einer Datenverarbeitung durch uns, da wir hierdurch Ihren Account sehen können und uns somit personenbezogene Daten von Ihnen zugänglich werden; etwa Ihr Nutzername, Ihr Profilbild oder das Datum bzw. die Zeit der Interaktion. Entsprechend der Facebook Nutzungsbedingungen, denen jeder Benutzer im Rahmen der Erstellung eines Facebook Profils zugestimmt hat, können wir die Abonnenten und Fans der Seite identifizieren und deren Profile sowie weitere geteilte Informationen von ihnen einsehen.

 

Hierbei handelt es sich bei den erhobenen Daten um Informationen, welche uns erst durch eine Interaktion durch Sie mit unserem Profil zur Verfügung gestellt werden. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten basiert somit auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

 

Empfänger der Daten

Wir weisen darauf hin, dass durch Facebook eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgen kann. Hierauf haben wir jedoch keinen Einfluss. Genaueres hierzu können Sie der Datenschutzerklärung von Facebook entnehmen:www.facebook.com/privacy/explanation

 

Durch uns findet keine Offenlegung ihrer Daten an, es sei denn es gibt eine rechtliche Verpflichtung die Daten zu übermitteln. Eine solche Übermittlung erfolgt auf Grundlage von Artikel 6 (1) c) DSGVO und in Verbindung mit der jeweiligen Anordnung oder der gesetzlichen Verpflichtung, der wir im Einzelfall unterliegen. Kategorien von Empfängern der Daten sind öffentliche Stellen im Falle einer rechtlichen Verpflichtung und Auftragsverarbeiter, die in unserem Auftrag die online erfassten Daten verarbeiten, wie Webhoster und -designer, Anbieter von Analysediensten usw.

 

Speicherdauer und Löschung

Informationen zur Datenspeicherung durch Facebook können Sie deren Datenschutzerklärung entnehmen: www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Wir speichern alle personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln, nur so lange, wie sie benötigt werden, um die Zwecke zu erfüllen, zu denen diese Daten übermittelt wurden, oder solange dies von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist. Mit Zweckerfüllung und/oder Ablauf der gesetzlichen Speicherungsfristen werden die Daten von uns gelöscht oder gesperrt.

 

Rechte des Betroffenen

Bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten haben Sie verschiedene Rechte, über die wir Sie nachstehend informieren möchten. Einzelheiten zu Ihren Rechten finden Sie zudem in den Artikeln 15 bis 21 DSGVO sowie den §§ 32 bis 37 Bundesdatenschutzgesetz ("BDSG").

Sie haben das Recht, über Ihre personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Sie können auch die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.

Darüber hinaus stehen Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Gegen Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit f) DSGVO können Sie Widerspruch einlegen, ebenso wie gegen eine evtl. Profilbildung nach Art. 21 DSGVO. Einwilligungen, die Sie im Rahmen der Websitenutzung erteilt haben, können Sie formlos und ohne Angabe von Gründen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sämtliche vorstehenden Rechte gemäß Art. 15 bis 21 DSGVO können Sie gegenüber dem Verantwortlichen formlos per E-Mail oder Post geltend machen.

Sie haben auch das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig ist. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten finden Sie unter:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

Sofern es sich um eine Verarbeitung durch Facebook handelt, können Sie sich ferner direkt an Facebook wenden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es sich um eine Verarbeitung im Rahmen der Seiten-Insights handelt. Über folgendes Formular können Sie mit Facebook Kontakt aufnehmen:

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586.

 

Weiterhin steht Ihnen der Postweg an folgende Adresse offen:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

 

Alternativ können Sie sich natürlich auch an uns wenden und wir leiten Ihre Anfrage in diesen Fällen – entsprechend unserer Vereinbarung mit Facebook gemäß Art. 26 DSGVO - an diese weiter.

4. Datenschutzerklärung für Pinterest

Um unseren Außenauftritt zielgruppengerecht zu gestalten, betreiben wir ein Profil auf der Plattform Pinterest. Unser Profil ist durch ein Plugin auch mit unserer Website verlinkt. Durch diese Verlinkung können wir und Pinterest tracken, wer sowohl auf unserer Website war als auch auf unserem Pinterest Profil. Das Plugin auf unserer Website wird erst nach der Einwilligung durch den Besucher aktiviert.

 

Name und Anschrift der Verantwortlichen

Gemeinsam Verantwortliche für den Betrieb des Pinterest Profils sind:

 

Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland

im Folgenden als „Plattformbetreiber“ bezeichnet.

 

Über folgende Seite können Sie Kontakt mit Pinterest aufnehmen:
https://help.pinterest.com/data-protection-officer-contact-form

 

Die Datenschutzerklärung von Pinterest können Sie folgendem Link entnehmen:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

 

Weiterführende Fragen zum Datenschutz werden hier beantwortet:
https://help.pinterest.com/de/topics/legal-and-privacy

 

und 


Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden

Deutschland

 

Geschäftsführer: Markus Schüller, Max Heller, Manfred Niederauer

Tel +49 (0) 98 25 83-0
Fax +49 (0) 98 25 83-121

info@schueller.de

 

Unseren externen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

David.gabel@dsgvo-support.de

 

Kategorien von Daten, Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

 

a) Beim Besuch der Plattform

Beim Aufrufen der Seite des Plattformbetreibers werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser bzw. durch die App automatisch Informationen an den Server des Plattformbetreibers gesendet. Diese Informationen werden durch den Plattformbetreiber temporär in einem sogenannten Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

IP-Adresse des anfragenden Geräts
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Art des Geräts, das Sie verwenden
Name und URL der abgerufenen Datei
Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)
die vom Gerät generierte Werbe-ID
verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers

 

Diese Daten stehen jedoch lediglich dem Plattformbetreiber zur Verfügung. Ein Zugriff auf diese Daten ist durch uns nicht möglich. Weitere Informationen können Sie der Datenschutzerklärung des Plattformbetreibers entnehmen, siehe oben. Durch uns werden hierbei keine persönlichen Daten über Sie erhoben. Es ist jedoch möglich, pseudonymisierte Daten in Form von Statistiken über einen bestimmten Zeitraum über die Nutzer unserer Seite zu erhalten. Die Software zur Analyse der Nutzerstatistiken wird in der Regel vom Plattformbetreiber selbst zur Verfügung gestellt, stellenweise ist jedoch auch eine Einbindung von Software von Drittanbietern (z. B. Google Analytics) möglich. Hierbei können Daten über die Nutzer der Seite erfasst werden, wie Alter, Geschlecht, Herkunftsland, verwendeter Browser und Interessen.

 

Diese Daten sind jedoch stets pseudonymisiert und es ist uns nicht möglich, allein anhand dieser Daten Aussagen über einzelne Nutzer zu treffen. Diese Daten werden von uns ausschließlich genutzt, um die von uns angebotenen Inhalte und deren Vermarktung zu optimieren und den jeweiligen Nutzerinteressen anzupassen. Hierbei handelt es sich um ein berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

 

b) Bei Interaktionen mit unserem Account

Ferner ist es Ihnen möglich, mit unserem Account zu interagieren. Sie können dies beispielsweise tun, indem Sie einen Beitrag mit „Gefällt mir“ markieren, diesen teilen oder kommentieren oder indem Sie uns direkt anschreiben.

Wenn Sie mit uns interagieren, kommt es in der Regel zwangsläufig zu einer Datenverarbeitung durch uns, da wir hierdurch Ihren Account sehen können und uns somit personenbezogene Daten von Ihnen zugänglich werden; etwa Ihr Nutzername, Ihr Profilbild oder das Datum bzw. die Zeit der Interaktion.

Diese Daten werden von uns ausschließlich genutzt, um die von uns angebotenen Inhalte und deren Vermarktung zu optimieren und auf die jeweiligen Nutzerinteressen anzupassen. Hierbei handelt es sich um ein berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus dem oben genannten Grund der Optimierung der von uns auf unserem Profil zur Verfügung gestellten Inhalte. Weiterhin handelt es sich bei den erhobenen Daten um Informationen, welche uns erst durch eine Interaktion durch Sie mit unserem Profil zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch wird zwischen Ihnen und unserem Profil eine maßgebliche und angemessene Beziehung begründet.

Sofern eine Löschung durch uns möglich ist, werden personenbezogene Daten von uns spätestens nach 28 Tagen gelöscht, sofern über diesen Zeitraum hinaus keine Rechtsgrundlage für die weitere Verarbeitung gegeben ist.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch den Plattformbetreiber können Sie der Datenschutzerklärung von diesem entnehmen, siehe oben.

 

Empfänger der Daten

Wir weisen darauf hin, dass durch Pinterest eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgen kann. Hierauf haben wir jedoch keinen Einfluss. Genaueres hierzu können Sie der Datenschutzerklärung von Pinterest (siehe oben) entnehmen.

 

Durch uns findet keine Offenlegung ihrer Daten an, es sei denn es gibt eine rechtliche Verpflichtung die Daten zu übermitteln. Eine solche Übermittlung erfolgt auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit c) DSGVO und in Verbindung mit der jeweiligen Anordnung oder der gesetzlichen Verpflichtung, der wir im Einzelfall unterliegen. Kategorien von Empfängern der Daten sind öffentliche Stellen im Falle einer rechtlichen Verpflichtung und Auftragsverarbeiter, die in unserem Auftrag die online erfassten Daten verarbeiten, wie Webhoster und -designer, Anbieter von Analysediensten usw.

 

Speicherdauer und Löschung

Informationen zur Datenspeicherung durch Pinterest können Sie deren Datenschutzerklärung (siehe oben) entnehmen.

 

Wir speichern alle personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln, nur so lange, wie sie benötigt werden, um die Zwecke zu erfüllen, zu denen diese Daten übermittelt wurden, oder solange dies von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist. Mit Zweckerfüllung und/oder Ablauf der gesetzlichen Speicherungsfristen werden die Daten von uns gelöscht oder gesperrt.

 

Rechte des Betroffenen

Bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten haben Sie verschiedene Rechte, über die wir Sie nachstehend informieren möchten. Einzelheiten zu Ihren Rechten finden Sie zudem in den Artikeln 15 bis 21 DSGVO sowie den §§ 32 bis 37 Bundesdatenschutzgesetz ("BDSG"). 

 

Sie haben das Recht, über Ihre personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Sie können auch die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 

Darüber hinaus stehen Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Gegen Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit f) DSGVO können Sie Widerspruch einlegen, ebenso wie gegen eine evtl. Profilbildung nach Art. 21 DSGVO. Einwilligungen, die Sie im Rahmen der Websitenutzung erteilt haben, können Sie formlos und ohne Angabe von Gründen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

 

Sämtliche vorstehenden Rechte gemäß Art. 15 bis 21 DSGVO können Sie gegenüber dem Verantwortlichen formlos per E-Mail oder Post geltend machen. 

Sie haben auch das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig ist. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

 

Sofern es sich um eine Verarbeitung durch Pinterest handelt, können Sie sich ferner direkt an Pinterest wenden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es sich um eine Verarbeitung im Rahmen der personalisierten Anzeige von Werbung handelt. Über folgendes Formular können Sie mit Pinterest Kontakt aufnehmen:

https://help.pinterest.com/data-protection-officer-contact-form

 

Weiterhin steht Ihnen der Postweg an folgende Adresse offen:

Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Irland.

 

Alternativ können Sie sich natürlich auch an uns wenden und wir leiten Ihre Anfrage in diesen Fällen an Pinterest weiter.