Gegevensbescherming

1. Privacyverklaring internetsite

Vriendelijk bedankt voor uw belangstelling voor onze website! De bescherming van uw privésfeer ligt ons na aan het hart. Onze website is dienovereenkomstig opgebouwd en laat de beslissing aan u over, welke persoonlijke gegevens wij van u krijgen en waarvoor wij die mogen verwerken of gebruiken. Wij nemen de geldende regels inzake gegevensbescherming in acht, in het bijzonder de Duitse privacywet (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), de Duitse telemediawet (Telemediengesetz (TMG)) en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze privcayverklaring informeren wij u over de manier, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. U kunt de privacyverklaring met de link onderaan iedere pagina op elk gewenst moment oproepen.

Open toegang tot de
website afgesloten gedeelte

U kunt de vrij toegankelijke gedeeltes van onze website altijd bezoeken zonder gegevens m.b.t. uw persoon te verstrekken of achter te laten. Bepaalde gedeeltes, zoals het 'Dealer login' zijn alleen bedoeld voor personen met autorisatie en zijn uitsluitend bereikbaar met de bijbehorende, persoonlijke inloggegevens.

Newsletter

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan hebben wij uw naam, e-mailadres en verdere informatie nodig, waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis vastgelegd. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

 

De in het Newsletter-registratieformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijv. via de link "hier afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

 

De gegevens die u ons verstrekt voor de Newsletter-ontvangst worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt en worden geblokkeerd nadat u zich heeft afgemeld voor deze nieuwsbrief. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn van drie jaar (normale verjaringstermijn) worden deze gegevens gewist. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

 

De gegevens die u ons verstrekt om u op de nieuwsbrief te abonneren, worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft en worden daarna afgeschermd. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn van drie jaar (regelmatige verjaring) worden deze gegevens gewist. Dat geldt niet voor de gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen.  

 

Wij sturen onze nieuwsbrieven regelmatig naar onze dealers op het e-mailadres dat zijn bij de registratie hebben opgegeven. Rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van onze nieuwsbrief zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de verzendkosten op basis van de standaardtarieven.

 

CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland verstuurt de nieuwsbrieven voor ons.CleverReach is een dienst waarmee o.a. het verzenden van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u verstrekt om u op de nieuwsbrief te abonneren (bijvoorbeeld e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland. Wij hebben met CleverReach een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten.

Met de nieuwsbrief die wij via CleverReach versturen, kunnen wij het gedrag van de ontvangers analyseren. Zo analyseert de dienst onder andere hoeveel gebruikers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak en op welke link er in de nieuwsbrief werd geklikt. Met behulp van zogenaamde 'conversietracking' kan verder worden geanalyseerd of er na het klikken op de link in de nieuwsbrief is overgegaan tot een vooraf gedefinieerde call-to-action (bijvoorbeeld de aankoop van een product via onze website). Meer informatie over de gegevensanalyse door CleverReach vindt u op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.   


Als u niet wilt dat uw gegevens door CleverReach worden geanalyseerd, moet u bezwaar maken tegen het ontvangen van de nieuwsbrief.Hiervoor vindt u in elke nieuwsbrief een link.
De gegevens die u ons verstrekt om u op de nieuwsbrief te abonneren, worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft en worden daarna zowel van onze servers als van de server van CleverReach gewist. Dat geldt niet voor de gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen.

Meer informatie over het privacybeleid van CleverReach vindt u op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.   

Verzamelen, verwerken en gebruiken van (persoonsgerelateerde)
gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt, wanneer u die actief en vrijwillig aan ons doorstuurt, bijv. door op een contactformulier de betreffende vakken in te vullen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verzamelen, verwerken of gebruiken wij uw persoonsgerelateerde gegevens van uw bezoek niet. Wij gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens in eerste instantie om orders en vragen te bewerken en om u toegang te verstrekken tot informatie of offertes. Hiertoe behoort bijv. het toesturen van onze catalogus en de contactbemiddeling met een dealer bij u in de buurt.

Cookies

Onze website maakt op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer geplaatst en door de browser opgeslagen worden. De door ons gebruike cookies zijn zogenaamde 'session'-cookies die na het bezoek aan de website automatisch worden gewist. Verder kunnen ook zogenaamde persistente cookies worden gebruikt, die na een ingestelde tijd worden gewist en niet aan het einde van een bezoek. Wij gebruiken persistente cookies alleen om het gedrag van bezoekers evenals bezoekersaantallen op onze website te kunnen analyseren. Cookies bevatten geen virussen en richten ook geen schade aan op uw computer.
Behalve eigen cookies worden ook sessie- en persistente cookies geplaatst door onze analysepartners. Wij gebruiken cookies van de volgende analysepartners:

 

Google Analytics: wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ('Google') met hoofdzetel in de VS voor het analyseren van het gebruik van onze website door bezoekers. Onder https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ beschrijft Google zelf hoe geregistreerde en verwerkte gegevens worden gebruikt.

Conform § 15 TMG heeft u het recht om ook voor de toekomst het opslaan van uw gegevens te weigeren. In dat geval worden alleen technisch noodzakelijke cookies geplaatst. U kunt het gebruik van cookies ook helemaal voorkomen, door in uw browser de betreffende instellingen aan te passen. Maar door het afwijzen van cookies zouden eventueel niet alle functies van onze website kunnen worden gebruikt. U kunt hier verklaren dat u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Onder de volgende links kunt u verklaren dat u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies door onze analysepartners: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

 

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website door te analyseren. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deelnemen aan de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Meer informatie over hoe Google deze gegevens gebruikt, vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

 

Google Analytics wordt alleen gebruikt als u toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Rechtsgrond is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door bij 'Cookies' op 'Cookie-instellingen' te klikken en uw keuze op te slaan.

e gegevens die met Google Analytics worden verzameld, worden intern doorgestuurd naar onze marketingafdeling.

Gebruiken en doorgeven
van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend in het kader van dwingende nationale juridische voorschriften doorgegeven aan derden, maar nooit voor commerciële of niet commerciële doeleinden. Iets anders geldt alleen indien u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.

Gebruik van lettertypen

Voor een optimale weergave, worden op onze website lettertypen gebruikt, die worden geladen vanaf externe servers. Bij een bezoek aan onze website, laadt uw browser deze lettertypen rechtstreeks van de externe server. De providers zijn Google en Monotype Imaging. Meer informatie over het gebruik van persoonlijke informatie door Monotype Imaging vindt u in de Privacyverklaring onder https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy/.

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke informatie door Google vindt u in de Privacyverklaring onder https://policies.google.com/privacy.

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het doorsturen van gegevens naar de Verenigde Staten gebeurt op grond van standaardcontractbepalingen die wij met Google hebben gesloten.

Google Maps wordt alleen gebruikt als u toestemming geeft voor het gebruik ervan. Rechtsgrond is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a AVG.

Meer informatie over de manier waarop Google met uw gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Social Media Auftritte

Zur Erweiterung unserer Reichweite betreiben wir Auftritte auf verschiedenen Social Media Plattformen. Wenn Sie unseren Auftritt auf einer dieser Plattformen besuchen, verarbeitet der Betreiber der Plattform unter Umständen auch Ihre personenbezogenen Daten.

Plug-ins

Op onze website worden plug-ins van Facebook ('Facebook-plug-ins') en Pinterest ('Pinterest-plug-ins') gebruikt. Deze diensten worden beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ('Facebook') en Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 91403, Verenigde Staten ('Pinterest'). Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hoe ze eruitzien, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

 

 

Een overzicht van de Pinterest-plug-ins en hoe ze eruitzien, vindt u hier: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

 

Als u een pagina op onze website bezoekt die zo'n plug-in bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van de betreffende exploitant. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende exploitant rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en op de pagina weergegeven. Door het integreren van de plug-in krijgt de betreffende exploitant de informatie dat uw browser de betreffende pagina op onze website heeft bezocht, ook als u geen profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (waaronder uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server in de VS verstuurd en daar opgeslagen.

 

Als u bij de betreffende exploitant bent ingelogd, kan deze het bezoek aan onze website meteen aan uw profiel toewijzen. Als u plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op 'Vind ik leuk' of 'Bewaren' te drukken, wordt de betreffende informatie ook meteen naar een server van de betreffende exploitant doorgestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt verder op het betreffende sociale netwerk geplaatst en kan daar worden bekeken door uw contacten of andere bezoekers.

 

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, het verder verwerken en gebruiken van de gegevens door de aanbieder alsmede de rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw persoonlijke levenssfeer zijn te vinden in het gegevensbeleid van Facebook:  http://www.facebook.com/policy.php en het
privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Profile

Facebook/Instagram
Wij hebben een profiel op Facebook en Instagram. De aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de gegevensverwerking (Addendum verwerkingsverantwoordelijke). In deze overeenkomst wordt vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsprocessen wij verantwoordelijk zijn of Facebook verantwoordelijk is als u onze fanpagina op Facebook bezoekt. Facebook Ireland blijft op grond van de AVG primair verantwoordelijk voor de verwerking van Insights-gegevens.U kunt deze overeenkomst via de volgende link bekijken: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum   

   

U kunt uw advertentievoorkeuren zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://www.facebook.com/settings?tab=ads   

   

U kunt nadere gegevens vinden in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/   

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de aangepaste vormgeving van ons bericht aan de doelgroep. Wij ontvangen door Facebook verzamelde gegevens die niet tot specifieke personen te herleiden zijn.

 

Houzz
Wij hebben een Houzz-profiel van de exploitant Houzz Inc., Delaware, Verenigde Staten. U vindt de privacyverklaring van Houzz op https://www.houzz.de/privacyPolicy

 

Youtube

Wij hebben een eigen YouTube-kanaal van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Meer informatie over het officiële privacybeleid van YouTube vindt u hier: 

http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube  

 

Pinterest

Wij hebben een Pinterest-account van de exploitant Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 91403, Verenigde Staten ('Pinterest')

 

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, het verder verwerken en gebruiken van de gegevens door de aanbieder alsmede de rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw persoonlijke levenssfeer zijn te vinden in het privacybeleid van Pinterest op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Gewinnspiel über Instagram

Wir veranstalten zwischen dem 10.12.2021 und dem 17.12.2021 ein Gewinnspiel auf Instagram, ausgelost wird am 18.12.2021. Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen, verarbeiten wir im Falle eines Gewinnes Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Gewinnausschüttung. Konkret verarbeiten wir Ihren Namen und Ihre Postadresse, die Sie uns per Direktnachricht mitteilen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Das Zusenden Ihrer Daten stellt Ihre Einwilligung in die oben beschriebene Datenverarbeitung dar.

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum, der notwendig ist, um die in dieser Erklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen. Ihre Daten werden anschließend gelöscht.

2. Privacyverklaring – rechtstreekse verzending van productmonsters, artikelen of andersoortige informationen

Als uw meubelzaak of keukenstudio ons gegevens over u ter beschikking heeft gesteld, zodat wij u productmonsters of andere artikelen of informatie kunnen toezenden, geldt de volgende informatie:

Wij nemen de geldende regels inzake gegevensbescherming in acht, in het bijzonder de Duitse privacywet (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), de Duitse telemediawet (Telemediengesetz (TMG)) en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze privcayverklaring informeren wij u over de manier, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. U kunt de privacyverklaring met de link onderaan iedere pagina op elk gewenst moment oproepen.

Verwerkingsspecifieke informatie

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

 

Schüller Möbelwerk KG

Rother Straße 1

91567 Herrieden

Duitsland

Bedrijfsleiders: Markus Schüller, Max Heller, Manfred Niederauer

Tel +49 (0) 98 25 83-0

Fax +49 (0) 98 25 83-1210

datenschutz@schueller.de

 

Contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming:

David Gabel
Webergasse 5

92431 Neunburg v.W.

Duitsland

david.gabel@audit27001.de

 

Categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden:

Naam, adres, reden van verzending, meubelzaak/keukenstudio/handelsonderneming

 

Bron van de persoonsgerelateerde gegevens:

Meubelzaak/keukenstudio/handelsonderneming als (mogelijke) verkoper van via de verwerkingsverantwoordelijke verkregen goederen

 

Doeleinden, waarvoor de persoonsgegevens verwerkt moeten worden:

Toezending (per post) van productmonsters, artikelen, informatie

 

Wettelijke basis voor de verwerking en – voor zover verwerking op basis van art. 6 lid 1 sub f) AVG wordt ondersteund – de gerechtvaardigde belangen:

Art. 6 lid 1 sub b) en/of f) AVG, voor de uitvoering van precontractuele of contractuele verplichtingen op grond van een geplande of gedane aanschaf van goederen met name keukens of keukenelementen, die door de verwerkingsverantwoordelijke geproduceerd of via de verantwoordelijke aangekocht worden.

 

Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens:

Meubelzaak/keukenstudio/handelsonderneming, belastingdienst en financiële instanties, voor zover rekeningsrelevant

 

Tijd dat de persoonsgegevens opgeslagen worden:

Wij wissen het voor de gewenste verzending benodigde gegevensrecord in de klantendatabase drie maanden na de verzending. De in het kader van de

belastingtechnische documentatieplicht   te bewaren gegevens wissen wij resp. vernietigen wij aan het einde van het 11e kalenderjaar na het leveren van de reclamatiediensten.

Noodzaak van gegevensverzameling

De beschikbaarstelling van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht, maar voor de uitvoering van de verzending noodzakelijk. Zonder deze gegevens kan door ons vanzelfsprekend geen rechtstreekse verzending plaatsvinden.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebt u verschillende rechten. Deze willen wij hieronder toelichten. Details over uw rechten vindt u verder in de artikelen 15 tot 21 AVG alsook in §§ 32 tot 37 van de Duitse wet op de gegevensbescherming ('Bundesdatenschutzgesetz' of 'BDSG').

 

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. U hebt tevens het recht op rectificatie van onjuiste gegevens.

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht op schrapping van gegevens, het recht op beperking van de gegevensverwerking alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt op grond van artikel 6, lid 1, sub f AVG bezwaar maken tegen de gegevensverwerking en op grond van artikel 21 AVG ook tegen eventuele profilering. Toestemmingen die u hebt gegeven, kunt u probleemloos en zonder opgave van reden op elk moment herroepen. Deze herroeping geldt uitsluitend voor acties in de toekomst.

U kunt zich conform art. 15 tot 21 AVG op al deze rechten beroepen, door dit per mail of per post aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar te maken.

Schüller Möbelwerk KG

Rother Straße 1

91567 Herrieden, Duitsland

Directeuren: Markus Schüller, Max Heller & Manfred Niederauer

datenschutz@schueller.de

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is. Een lijst met de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

Indien u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met onze externe toezichthouders voor gegevensbescherming:

David Gabel

E-mail: david.gabel(at)dsgvo-support.de

 

Algemene info over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens in gegevensbeschermingsprocessen vindt u op

https://www.dsgvo-support.de

3. Gegevensbeleid voor facebook

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid op grond van artikel 26 AVG. U kunt deze overeenkomst via de volgende link bekijken.
In deze overeenkomst is bepaald dat Facebook de gegevensbeschermingsverplichtingen in verband met de pagina's Insights volledig op zich neemt.

 

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke:

 

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor het beheer van deze Facebook-pagina zijn:

 Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook bereiken via het volgende formulier:

en
Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden

Duitsland

Directeuren: Markus Schüller, Max Heller, Manfred Niederauer

Tel.: +49 (0) 98 25 83-0
Fax: +49 (0) 98 25 83-121

info@schueller.de

 

U kunt de externe functionaris voor gegevensbescherming van Schüller Möbelwerk KG bereiken op:

E-mail: david.gabel@dsgvo-support.de

 

Soorten gegevens, doeleinde en rechtsgrond van de verwerking

Met betrekking tot de gegevensverwerking door Facebook verwijzen wij naar hun gegevensbeschermingsrichtlijn https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Hieronder lichten wij onze gegevensverwerkingsprocessen toe.

 

Statistische gegevens

De zogeheten 'Insights' van de Facebook-pagina bestaan uit statische gegevens in verschillende categorieën, die wij kunnen bekijken.

(https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights)

Deze statistieken worden door Facebook gegenereerd en ter beschikking gesteld. Wij hebben als beheerder van de pagina geen invloed op het genereren en weergeven van statistieken. Wij kunnen deze functie niet uitschakelen of voorkomen dat gegevens worden gegenereerd of verwerkt. Voor een instelbare periode en voor de categorieën Fans, Volgers, Bereikte personen en Betrokkenheid bij bericht worden de volgende gegevens, afkomstig van onze Facebook-pagina, door Facebook ter beschikking gesteld:
totale aantal paginaweergaven, vind-ik-leuks, acties op pagina, betrokkenheid bij bericht, bereik, videoweergaven, bereik van bericht, opmerkingen, gedeelde berichten, reacties, percentage mannen en vrouwen, land en plaats van herkomst, taal, openen van en klikken in de shop, klikken op routeplanner, klikken op telefoonnummers. Via deze route worden ook gegevens ter beschikking gesteld uit Facebook-groepen die aan onze Facebook-pagina zijn gekoppeld. Facebook is voortdurend in ontwikkeling, waardoor de beschikbaarheid en verwerking van gegevens verandert. Daarom verwijzen wij voor verdere details naar het gegevensbeleid van Facebook dat hierboven al is genoemd.

 

De persoonsgegevens worden op grond van artikel 6, lid 1 f AVG verwerkt. Ons gerechtvaardigd belang is de berichten en activiteiten op onze Facebook-pagina voor de gebruikers aantrekkelijker te maken. Zo spreken wij onze bezoekers afhankelijk van leeftijd en geslacht op een andere manier aan en ook de favoriete bezoektijden van gebruikers worden gebruikt om onze berichten op de juiste tijd te plaatsen. Informatie over de gebruikte eindapparaten door bezoekers helpt ons de berichten qua optische vormgeving op deze apparaten aan te passen.

 

Betrokkenheid bij ons account

Het is daarnaast mogelijk een interactie met ons account aan te gaan. U kunt dit bijvoorbeeld doen door bij een bericht op 'Vind ik leuk' te klikken, het bericht te delen, er een opmerking onder te plaatsen of door ons een privébericht te sturen.

 

Als u een interactie met ons aangaat, is het meestal onvermijdelijk dat wij uw gegevens verwerken. Hierdoor kunnen we namelijk uw account zien en zo toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, zoals uw gebruikersnaam, uw profielfoto of de datum of tijd van de interactie. Overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van Facebook waarmee elke gebruiker automatisch akkoord gaat bij het aanmaken van een Facebook-profiel, kunnen we fans en volgers van de pagina identificeren, en hun profielen en andere door hen gedeelde informatie bekijken.

 

Het gaat bij de verzamelde gegevens om informatie die pas aan ons ter beschikking wordt gesteld als u een interactie met ons profiel aangaat. De persoonsgegevens worden dus op grond van artikel 6, lid 1 b AVG verwerkt

 

Ontvangers van de gegevens

Wij wijzen erop dat uw gegevens door Facebook aan derden kunnen worden doorgegeven. Hier hebben wij geen invloed op. U vindt hierover meer informatie in het gegevensbeleid van Facebook: www.facebook.com/privacy/explanation

 

Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. Het doorgeven van deze gegevens gebeurt op grond van artikel 6, lid 1 c AVG en in combinatie met de betreffende bepaling of wettelijke verplichting, waaraan wij gebonden zijn. De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn openbare instanties indien het gaat om een wettelijke verplichting. Zij werken dan in onze opdracht de online geregistreerde gegevens. Denk hierbij aan webhosts en -designers, aanbieders van analysediensten, enz.

 

Bewaartermijn en opslag

Informatie over het opslaan van gegevens door Facebook vindt u in hun privacybeleid: www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Wij slaan alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verstrekt of niet langer dan wettelijk is voorgeschreven. Als aan het doeleinde is voldaan en/of de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken, worden de gegevens door ons gewist of afgeschermd.

 

Rechten van betrokkenen

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u verschillende rechten. Deze willen wij hieronder toelichten. Details over uw rechten vindt u verder in de artikelen 15 tot 21 AVG alsook in §§ 32 tot 37 van de Duitse wet op de gegevensbescherming ('Bundesdatenschutzgesetz' of 'BDSG').

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. U hebt tevens het recht op rectificatie van onjuiste gegevens.

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht op schrapping van gegevens, het recht op beperking van de gegevensverwerking alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt op grond van artikel 6, lid 1, sub f AVG bezwaar maken tegen de gegevensverwerking en op grond van artikel 21 AVG ook tegen eventuele profilering. Toestemmingen die u hebt gegeven in het kader van het gebruik van de website, kunt u probleemloos en zonder opgave van reden op elk moment herroepen. Deze herroeping geldt uitsluitend voor acties in de toekomst.

U kunt zich conform art. 15 tot 21 AVG op al deze rechten beroepen, door dit per mail of per post aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar te maken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is. Een lijst met de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

Als het om een verwerking door Facebook gaat, kunt u verder direct contact opnemen met Facebook. Vooral als het om een verwerking met betrekking tot paginastatistieken gaat. U kunt via het volgende formulier contact opnemen met Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586.

 

Verder kunt u ook een brief sturen naar het volgende adres:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

 

U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen en wij sturen uw verzoek dan door naar Facebook, overeenkomstig onze overeenkomst met Facebook op grond van artikel 26 AVG.

4. Privacybeleid voor pinterest

Om de uitstraling van ons bedrijf aan te laten sluiten op onze doelgroepen, hebben wij een profiel op het platform Pinterest. Ons profiel is met een plug-in ook aan onze website gekoppeld. Hierdoor kunnen wij en Pinterest volgen wie zowel onze website als ons Pinterest-profiel heeft bezocht. De plug-in op onze website wordt pas geactiveerd als een bezoeker daar toestemming voor heeft gegeven.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke:

Gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van dit Pinterest-profiel zijn:

 

Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland

hierna 'platformexploitant' genoemd.

U kunt het privacybeleid van Pinterest via de volgende link bekijken:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

 

Overige vragen over gegevensbescherming worden hier beantwoord:
https://help.pinterest.com/de/topics/legal-and-privacy

 

en 


Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden

Duitsland

 

Directeuren: Markus Schüller, Max Heller, Manfred Niederauer

Tel.: +49 (0) 98 25 83-0
Fax: +49 (0) 98 25 83-121

info@schueller.de


U kunt onze externe functionarissen voor gegevensbescherming bereiken op:

David.gabel@dsgvo-support.de

 

Soorten gegevens, toepassingsgebied en rechtsgrond van de verwerking

 

a) Bij bezoek aan het platform

Bij het bezoeken van de pagina van de platformexploitant wordt door de browser die op het eindapparaat of door de app wordt gebruikt, automatisch informatie naar de server van de platformexploitant gestuurd. Deze informatie wordt door de platformexploitant tijdelijk in een zogeheten logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot deze automatisch wordt gewist:

IP-adres van het aanvragende apparaat
Datum en tijdstip van de toegang
Type apparaat dat u gebruikt
Naam en URL van het geopende bestand
De eerder bezochte website (referrer-URL)
De door het apparaat gebruikte reclame-ID
Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider.

 

Deze gegevens worden alleen aan de platformexploitant ter beschikking gesteld. Wij hebben geen toegang tot deze gegevens. Meer informatie kunt u in het privacybeleid van de platformexploitant vinden, zie hierboven. Wij verzamelen hierbij geen persoonsgegevens over u. Wij kunnen echter wel gedurende een bepaalde periode geanonimiseerde gegevens ontvangen in de vorm van statistieken over de gebruikers van onze pagina. De software voor het analyseren van gebruikersstatistieken wordt meestal door de platformexploitant zelf ter beschikking gesteld, maar soms kan software van externe aanbieders worden gebruikt (bijvoorbeeld Google Analytics). Hierbij kunnen gegevens over de gebruikers van onze pagina worden verzameld, zoals leeftijd, geslacht, land van herkomst, gebruikte browser en interesses.

 

Deze gegevens zij echter geanonimiseerd en wij kunnen aan de hand van uitsluitend deze gegevens geen uitspraken doen over individuele gebruikers. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt om de door ons aangeboden inhoud en de marketing ervan te optimaliseren en aan de betreffende interesses van gebruikers aan te passen. Het gaat hierbij om een gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG.

 

b) Bij betrokkenheid bij ons account
Het is daarnaast mogelijk een interactie met ons account aan te gaan. U kunt dit bijvoorbeeld doen door bij een bericht op 'Vind ik leuk' te klikken, het bericht te delen, er een opmerking onder te plaatsen of door ons een privébericht te sturen.
Als u een interactie met ons aangaat, is het meestal onvermijdelijk dat wij uw gegevens verwerken. Hierdoor kunnen we namelijk uw account zien en zo toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, zoals uw gebruikersnaam, uw profielfoto of de datum of tijd van de interactie.
Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt om de door ons aangeboden inhoud en de marketing ervan te optimaliseren en aan de betreffende interesses van gebruikers aan te passen. Het gaat hierbij om een gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de bovengenoemde reden om de inhoud die wij op ons profiel ter beschikking stellen, te optimaliseren. Verder gaat het bij de verzamelde gegevens om informatie die pas aan ons ter beschikking wordt gesteld als u een interactie met ons profiel aangaat. Dit betekent een zwaarwegende en gegronde reden voor het bestaan van een relatie tussen u en ons.

Voor zover wij persoonsgegevens kunnen wissen, worden persoonsgegevens uiterlijk na 28 dagen door ons gewist als er gedurende deze periode geen rechtsgrond voor verdere verwerking bestaat.
Meer informatie over de gegevensverwerking door de platformexploitant kunt u in het privacybeleid van de exploitant vinden, zie hierboven.

 

Ontvangers van de gegevens
Wij wijzen erop dat uw gegevens door Pinterest aan derden kunnen worden doorgegeven. Hier hebben wij geen invloed op. U vindt hierover meer informatie in het gegevensbeleid van Pinterest (zie hierboven).

 

Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. Het doorgeven van deze gegevens gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub c AVG en in combinatie met de betreffende bepaling of wettelijke verplichting, waaraan wij gebonden zijn. De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn openbare instanties indien het gaat om een wettelijke verplichting. Zij werken dan in onze opdracht de online geregistreerde gegevens. Denk hierbij aan webhosts en -designers, aanbieders van analysediensten, enz.

 

Bewaartermijn en opslag
Informatie over het opslaan van gegevens door Pinterest vindt u in hun privacybeleid (zie hierboven).

Wij slaan alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verstrekt of niet langer dan wettelijk is voorgeschreven. Als aan het doeleinde is voldaan en/of de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken, worden de gegevens door ons gewist of afgeschermd.

 

Rechten van betrokkenen

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u verschillende rechten. Deze willen wij hieronder toelichten. Details over uw rechten vindt u verder in de artikelen 15 tot 21 AVG alsook in §§ 32 tot 37 van de Duitse wet op de gegevensbescherming ('Bundesdatenschutzgesetz' of 'BDSG').

 

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. U hebt tevens het recht op rectificatie van onjuiste gegevens. 

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht op schrapping van gegevens, het recht op beperking van de gegevensverwerking alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt op grond van artikel 6, lid 1, sub f AVG bezwaar maken tegen de gegevensverwerking en op grond van artikel 21 AVG ook tegen eventuele profilering. Toestemmingen die u hebt gegeven in het kader van het gebruik van de website, kunt u probleemloos en zonder opgave van reden op elk moment herroepen. Deze herroeping geldt uitsluitend voor acties in de toekomst.

 

U kunt zich conform art. 15 tot 21 AVG op al deze rechten beroepen, door dit per mail of per post aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar te maken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is. Een lijst met de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

 

Als het om verwerking door Pinterest gaat, kunt u direct contact opnemen met Pinterest. Dit geldt met name als het om verwerking met betrekking tot de gepersonaliseerde weergave van reclame gaat. U kunt via het volgende formulier contact opnemen met Pinterest:

https://help.pinterest.com/data-protection-officer-contact-form

 

Verder kunt u ook een brief sturen naar het volgende adres:

Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland.

 

U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij sturen uw verzoek dan door naar Pinterest.