Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Vriendelijk bedankt voor uw belangstelling voor onze website! De bescherming van uw privésfeer ligt ons na aan het hart. Onze website is dienovereenkomstig opgebouwd en laat de beslissing aan u over, welke persoonlijke gegevens wij van u krijgen en waarvoor wij die mogen verwerken of gebruiken. Wij nemen de geldende regels inzake gegevensbescherming in acht, in het bijzonder de Duitse privacywet (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), de Duitse telemediawet (Telemediengesetz (TMG)) en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze privcayverklaring informeren wij u over de manier, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. U kunt de privacyverklaring met de link onderaan iedere pagina op elk gewenst moment oproepen.

Open toegang tot de
website afgesloten gedeelte

U kunt de vrij toegankelijke gedeeltes van onze website altijd bezoeken zonder gegevens m.b.t. uw persoon te verstrekken of achter te laten. Bepaalde gedeeltes, zoals het 'Dealer login' zijn alleen bedoeld voor personen met autorisatie en zijn uitsluitend bereikbaar met de bijbehorende, persoonlijke inloggegevens.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van (persoonsgerelateerde)
gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt, wanneer u die actief en vrijwillig aan ons doorstuurt, bijv. door op een contactformulier de betreffende vakken in te vullen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verzamelen, verwerken of gebruiken wij uw persoonsgerelateerde gegevens van uw bezoek niet. Wij gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens in eerste instantie om orders en vragen te bewerken en om u toegang te verstrekken tot informatie of offertes. Hiertoe behoort bijv. het toesturen van onze catalogus en de contactbemiddeling met een dealer bij u in de buurt.

Gebruiksdoel van de anonieme gegevens

Niet persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens die niet aan een bepaalde persoon kunnen worden gekoppeld, ofwel omdat die van puur technische aard zijn of omdat die geanonimiseerd worden geregistreerd. Om de kwaliteit van de website voortdurend te kunnen verbeteren, slaan wij ook gegevens op over het bezoeken van de verschillende pagina's, de tijd dat men daar blijft, de hoeveelheid kliks en andere gebruiksafhankelijke, niet per se technische gegevens. Deze gegevens worden zonder koppeling aan de persoon opgeslagen, dat wil zeggen de gegevens zijn anoniem, er kunnen geen conclusies over uw identiteit worden getrokken. Wij analyseren deze informatie statistisch om het gebruik van onze website voor alle bezoekers nog aangenamer te kunnen maken. Deze informatie wordt niet gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken en ook wordt deze niet doorgegeven aan derden. Om onze marketingactiviteiten nog doelgerichter te kunnen maken, analyseren wij ook demografische gegevens, informatie over de mediaeffecten en het surfgedrag van onze bezoekers. Hierdoor kunnen wij onze klantbenadering nog beter aanpassen en onze marketingactiviteiten effectiever sturen. Uw persoonsgerelateerde gegevens zullen wij nooit doorverkopen aan derden of op andere wijze verkopen.

 

Cookies

Onze website maakt op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer geplaatst en door de browser opgeslagen worden. De door ons gebruike cookies zijn zogenaamde 'session'-cookies die na het bezoek aan de website automatisch worden gewist. Verder kunnen ook zogenaamde persistente cookies worden gebruikt, die na een ingestelde tijd worden gewist en niet aan het einde van een bezoek. Wij gebruiken persistente cookies alleen om het gedrag van bezoekers evenals bezoekersaantallen op onze website te kunnen analyseren. Cookies bevatten geen virussen en richten ook geen schade aan op uw computer.
Behalve eigen cookies worden ook sessie- en persistente cookies geplaatst door onze analysepartners. Wij gebruiken cookies van de volgende analysepartners:

 

Google Analytics: wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ('Google') met hoofdzetel in de VS voor het analyseren van het gebruik van onze website door bezoekers. Onder https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ beschrijft Google zelf hoe geregistreerde en verwerkte gegevens worden gebruikt.

Conform § 15 TMG heeft u het recht om ook voor de toekomst het opslaan van uw gegevens te weigeren. In dat geval worden alleen technisch noodzakelijke cookies geplaatst. U kunt het gebruik van cookies ook helemaal voorkomen, door in uw browser de betreffende instellingen aan te passen. Maar door het afwijzen van cookies zouden eventueel niet alle functies van onze website kunnen worden gebruikt. U kunt hier verklaren dat u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Onder de volgende links kunt u verklaren dat u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies door onze analysepartners: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

 

Gebruiken en doorgeven
van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend in het kader van dwingende nationale juridische voorschriften doorgegeven aan derden, maar nooit voor commerciële of niet commerciële doeleinden. Iets anders geldt alleen indien u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.

Social Media Plug-ins

Für unseren Internet-Auftritt verwenden wir sogenannte Social Media Plug-ins („Plug-ins“) von sozialen Internetnetzwerken. Wenn Sie eine Seite unseres Internet-Auftritts mit Ihrem Browser aufrufen, stellt der Browese eine direkte Verbindung zu den Servern des jeweiligen Anbieters des sozialen Internetnetzwerks („Social-Media-Anbieter“) her. Der Inhalt des jeweiligen Plug-ins wird vom jeweiligen Social-Media-Anbieter direkt an Ihren Browser übermittelt und in unseren Internet-Auftritt eingebunden. Durch die Einbindung erhalten die Social-Media-Anbeiter bestimmte, im Folgenden näher beschriebene Informationen. Informationen werden ggf. auch übermittelt, wenn Sie kein Profil beim jeweiligen Social-Media-Anbieter besitzen oder gerade nicht im Netzwerk des jeweiligen Social-Media-Anbieters eingeloggt sind. Sind Sie in Ihrem jeweiligen Profil eingeloggt, kann der jeweilige Social-Media-Anbieter Ihren Besuch unseres Internet-Auftritts direkt Ihrem Profil zuordnen.

Wenn Sie nicht möchten, dass ein Social-Media-Anbieter Informationen über Ihren Besuch unseres Internet-Auftritts erhält, ohne dass Sie beim jeweiligen Social-Media-Anbieter in Ihrem Profil eingeloggt sind, müssen Sie das Laden der Plug-ins mittels Ihres Browsers durch entsprechend Einstellungen oder hierfür geeigneter Browser-Erweiterungen unterbinden.

Wenn Sie nicht möchten, dass ein Social-Media-Anbieter die über unseren Internet-Auftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem jeweiligen Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internet-Auftritts dort ausloggen.

Plug-in von Pinterest

Unser Internet-Auftritt verwendet Plug-ins von Pinterest („Pinterest-Plug-ins“) , das von der Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 91403, USA („Pinterest“) betrieben wird. Eine Übersicht über die Plug-ins und deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

Die oben in der Vorbemerkung genannten Informationen (eventuell einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden von Ihrem Browser direkt an einen Server von Pinterest in die USA übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie mit den „Pinterest-Plug-ins“ interagieren, zum Beispiel den „Pin it“-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Pinterest übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Pinterest veröffentlicht und dort Ihren Kontakten angezeigt.

Wenn Sie nicht möchten, dass Pinterest die über unseren Internet-Auftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Profil auf Pinterest zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Webseite dort ausloggen.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Pinterest sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Pinterest unter https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

Plug-in von Facebook

Unser Internet-Auftritt verwendet Plug-ins von Facebook („Facebook-Plug-in“). Dieser Dienst wird von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) betrieben. Eine Übersicht über die Facebook-Plug-ins und deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein Facebook-Plug-in enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des Facebook-Plug-ins wird vom Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung der Plug-ins erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil besitzen oder gerade nicht eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server in die USA übermittelt und dort gespeichert.

Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Profil auf Facebook unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Facebook-Plug-ins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“ -Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem in Facebook veröffentlicht und dort Ihren Kontakten oder sonstigen Besuchern angezeigt.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

Kinderen

Wij willen alle ouders en toezichthouders aan het hart leggen, om hun kinderen vertrouwd te maken met een veilige en verantwoordelijke omgang met persoonsgerelateerde gegevens op het internet. Zonder de toestemming van ouders of toezichthouders zouden kinderen geen persoonsgerelateerde gegevens aan de website moeten sturen! Wij verzekeren u, dat wij persoonsgerelateerde gegevens van kinderen niet bewust verzamelen of op welke wijze dan ook gebruiken of onterecht openbaar maken aan derden.

Recht tot het indienen van
bezwaar bij toezicht­houdende instanties

Indien u van mening bent, dat de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op u in strijd zijn met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instanties.


Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Promenade 27

91522 Ansbach

Duitsland
Tel. +49 (0) 981 53 1300

poststelle@lda.bayern.de

 

Neem a.u.b. persoonlijk contact met ons op, om van de volgende rechten gebruik te maken. Daarvoor is een e-mail of brief voldoende aan:


Schüller Möbelwerk KG

Rother Straße 1

91567 Herrieden

Deutschland
Directie: Markus Schüller, Max Heller, Manfred Niederauer
Tel +49 (0) 98 25 83-0

Fax +49 (0) 98 25 83-1210

datenschutz@schueller.de

 

1. Recht op rectificatie en wissing
Volgens art. 16,17 EU-AVG heeft u altijd de mogelijkheid om uw door ons opgeslagen gegevens te laten rectificeren of wissen. Wij zullen per omgaande aan uw verzoek voldoen, wijzen er echter op, dat het in sommige gevallen niet altijd mogelijk is om lopende acties te stoppen, waardoor het kan gebeuren dat u ook na een herroeping nog gedurende een korte periode post of mails van ons ontvangt. Wij vragen u al bij voorbaat om uw begrip hiervoor.


2. Recht op informatie
Volgens art. 15 EU-AVG heeft u altijd het recht om informatie te krijgen over welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, wat het doel van de gegevensverwerking is evenals andere privacyrelevante informatie.

 

3. Recht van bezwaar
Volgens art. 21 EU-AVG heeft u het recht om altijd bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens.

 

4. Recht op beperking van de verwerking
Volgens art. 18 EU-AVG heeft u het recht om te allen tijde de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.

 

Toezichthouder voor gegevensbescherming

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met onze externe toezichthouder voor gegevensbescherming:


David Gabel

Webergasse 5

92431 Neunburg v.W., Duitsland
david.gabel@audit27001.de

2. Datenschutzerklärung – Direktversand von Warenmustern, Artikeln oder sonstigen Informationen

Hat Ihr Möbelhaus oder Küchenstudio uns Daten über Sie übermittelt, damit wir Ihnen Warenmuster oder sonstige Artikel oder Informationen zukommen lassen können, gelten die folgenden Informationen: Wir beachten die Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts, insbesondere Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Telemediengesetz (TMG) und EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verwendung Ihrer Daten und wie Sie Ihre Recht in Bezug Ihre Daten ausüben können. Die Datenschutzerklärung können Sie jederzeit über den Link am Fuß jeder Seite aufrufen.

Verarbeitungsspezifische Informationen

Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen:

Schüller Möbelwerk KG

Rother Straße 1

91567 Herrieden

Deutschland

Geschäftsführer: Markus Schüller, Max Heller, Manfred Niederauer

Tel +49 (0) 98 25 83-0

Fax +49 (0) 98 25 83-1210

datenschutz@schueller.de

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

David Gabel
Webergasse 5

92431 Neunburg v.W.

Deutschland

david.gabel@audit27001.de

 

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden:

Name, Adresse, Versandgrund, Möbelhaus/Küchenstudio/Handelshaus

 

Quelle der personenbezogenen Daten:

Möbelhaus/Küchenstudio/Handelshaus als (möglicher) Verkäufer von über den Verantwortlichen bezogenen Waren

 

Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen:

(postalische) Zusendung von Warenmustern, Artikeln, Informationen

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und ‐ soweit Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit f) DSGVO gestützt wird – die berechtigten Interessen:

Art. 6 Abs. 1 lit. b) und/oder f) DSGVO, zur Durchführung von vorvertraglichen oder vertraglichen Verpflichtungen aufgrund eines geplanten oder erfolgten Kaufs von Waren insb. Küchen oder Küchenelementen, die durch den Verantwortlichen hergestellt oder über den Verantwortlichen bezogen werden.

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:

Möbelhaus/Küchenstudio/Handelshaus, Steuer‐ und Finanzbehörden, soweit rechnungsrelevant

 

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden:

Wir löschen den zur Erbringung des gewünschten Versands bei uns gebildeten Datensatz in der Kundendatenbank drei Monate nach Versand. Die im Rahmen der steuerlichen Dokumentationspflichten  aufzubewahrenden Inhalte löschen wir bzw. vernichten wir zum Endes des 11. Kalenderjahres nach Erbringung der Reklamationsleistungen.

Erforderlichkeit der Datenerhebung

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben, aber für die Durchführung der Versandleistung erforderlich. Ohne diese Daten kann ein direkter Versand durch uns selbstverständlich nicht erfolgen.

Einwilligungen des Betroffenen

Soweit die Verantwortliche personenbezogene Daten basierend auf einer Einwilligung verarbeitet, kann diese Einwilligung vom Betroffenen jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf berührt die bis zum Widerruf erfolgte Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten nicht.

Widerspruchsrecht des Betroffenen gemäß Art. 21 DSGVO

Der Betroffene hat nach Art. 21 DSGVO das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 lit. b) und/oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft einzulegen.

 

Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten des Betroffenen dann nicht mehr, es sei denn, der Verantwortliche kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Rechte des Betroffenen

Der Betroffene hat nach der DSGVO folgende Rechte und Ansprüche gegen den Verantwortlichen:

das Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)

das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)

das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

das Recht auf Datenübertragung (Art. 20 DSGVO)

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

Der Betroffene hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO. Danach kann sich jede betroffene Person unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes beschweren, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Für den Verantwortlichen ist folgende Datenschutz‐Aufsichtsbehörde zuständig:

 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Promenade 27

91522 Ansbach

Deutschland

Tel. +49 (0) 981 53 1300

poststelle@lda.bayern.de